Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Privid Aleksandra Wolfa

Privid Aleksandra Wolfa je prvi prevod Gajta Gazdanova (1903-1971) v slovenski jezik.

Ruski pisatelj osetskega rodu Gajto Gazdanov je po udeležbi v belogardistični vojski leta 1924 emigriral v Pariz. Do smrti je bil tudi v Rusiji popolnoma neznan. Napisal je devet romanov. Odkrivati so ga začeli po njegovi smrti, danes se dogaja plaz prevodov njegovih del v različne jezike.

Privid Aleksandra Wolfa se ukvarja eksistenčnimi temami

Fabula Privida Aleksandra Wolfa je izjemna, ukvarja se z eksistenčnimi temami, npr. kako živeti s tem, da si nekoga ubil, čeprav v položaju, v katerem je jasno, da če ne umoriš, boš umorjen. Dogodki mu niso pomembni, z besedami ustvarja odzive nanje in bogata občutja. Zelo lepo slika vzdušje. Majhen roman v odličnem prevodu Boruta Kraševca postane med branjem, ko nas posrka v svoj svet, očarljiv.