Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Razstave slik, fotografij, domoznanske razstave …

V razstavnem prostoru pred izposojevalnim pultom si obiskovalci knjižnice lahko ogledajo najrazličnejše razstave. Svoje izdelke razstavljajo tako otroci (Vrtec Medvode, osnovne šole) kot odrasli (društva in njihovi člani, ljubiteljski ustvarjalci, umetniki …). Nekatere razstave so v knjižnici že stalnica, npr. letna razstava KUD-a Fofite, Oš Medvode, Vrtca Medvode …

Razstavni prostor z mrežnimi panoji in stekleno vitrino odstopimo po predhodnem dogovoru. Zaradi velikega zanimanja je le-ta zaseden za več kot eno leto v naprej.