Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Javna naročila

Za evidenčna – minorna naročila štejejo naročila do vrednosti 20.000 € oz. 40.000 € brez DDV, za naročila male vrednosti pa štejejo vsa naročila blaga in storitev med vrednostjo 20.000 do 207.000 € brez DDV (za zavode in druge osebe javnega prava) in med vrednostjo 20.000 do 134.000 € brez DDV (za občine, mesta in organe RS) ter med vrednostjo 40.000 do 500.000 € za gradnje. To pomeni, da pretežna večina javnih naročil v zavodih in pri manjših osebah javnega prava, poteka po pravilih za evidenčna naročila ali po poenostavljenem postopku – postopku naročil male vrednosti.