Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Medvoška knjižna transverzala

Družina 1024x744Medvoška knjižna transverzala je projekt Knjižnice Medvode, ki ga v šolskem letu 2020/21 izvajamo tretjič. Namenjen je osnovnošolskim otrokom in njihovim družinam. Z njim želimo spodbujati družinsko branje, bralne navade ter pozitiven odnos do branja, pa tudi spoznavanje občine Medvode in sodelovanje med zavodi.

 

Vsi, ki se nam boste pridružili, boste zbirali žige v za to namenjen kartonček z opravljanjem nalog v treh sklopih:

1. Tvoj kraj – pišemo/rišemo,

2. Znamenitosti – obiskujemo,

3. Knjige – beremo.

Zbirni kartonček in žig za opravljeno nalogo dobite v Knjižnici Medvode, pri šolski knjižničarki ali v TIC Medvode. Kartonček si lahko natisnete tudi sami.

Vsak osnovnošolski otrok izpolni svoj kartonček, poleg šolarja pa mora sodelovati vsaj še eden od staršev oziroma drug odrasel družinski član; lahko je skrbnik, babica, dedek …

Zaradi koronavirusne situacije bomo upoštevali vse izpolnjene kartončke, ki bodo v Knjižnico Medvode prispeli do 10. 5. 2021 – lahko jih pošljete po pošti ali enostavno vržete v naš knjižni nabiralnik za vračanje gradiva pri stranskih vratih. Žige pri opravljenih nalogah bomo dodali mi.

 

Vsi sodelujoči učenci bodo na koncu šolskega leta dobili priznanje za sodelovanje, izžrebanci pa tudi nagrade!

Pri Medvoški knjižni transverzali sodelujejo OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Smlednik, SNU Samorog, JZ Sotočje Medvode in Knjižnica Medvode.

 

V juniju 2021 smo zaključili 3. sezono projekta, v katerem je sodelovalo 12 otrok. Vse sodelujoče smo nagradili z družinsko vstopnico za Prirodoslovni muzej, knjigo in priznanjem. Novo sezono reševanja nalog začnemo v mesecu oktobru – vabljeni k sodelovanju!