Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Medvoška knjižna transverzala

Medvoška knjižna transverzala je projekt Knjižnice Medvode, ki ga v šolskem letu 2020/21 izvajamo tretjič. Namenjen je osnovnošolskim otrokom in njihovim družinam. Z njim želimo spodbujati družinsko branje, bralne navade ter pozitiven odnos do branja, pa tudi spoznavanje občine Medvode in sodelovanje med zavodi.

Vsi, ki se nam boste pridružili, boste zbirali žige v za to namenjen kartonček z opravljanjem nalog v treh sklopih:

1. Tvoj kraj – pišemo/rišemo,

2. Znamenitosti – obiskujemo,

3. Knjige – beremo.

Zbirni kartonček in žig za opravljeno nalogo dobite v Knjižnici Medvode, pri šolski knjižničarki ali v TIC Medvode. Kartonček si lahko natisnete tudi sami.

Vsak osnovnošolski otrok izpolni svoj kartonček, poleg šolarja pa mora sodelovati vsaj še eden od staršev oziroma drug odrasel družinski član; lahko je skrbnik, babica, dedek …

Izpolnjen kartonček oddate v Knjižnici Medvode ali v šolski knjižnici do 10. 5. 2021.

Vsi sodelujoči učenci bodo na koncu šolskega leta dobili priznanje za sodelovanje, tri izžrebane družine pa tudi super nagrado!

Pri Medvoški knjižni transverzali sodelujejo OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Smlednik, SNU Samorog, JZ Sotočje Medvode in Knjižnica Medvode.