Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Osnovni podatki

Knjižnica Medvode

Cesta komandanta Staneta 10
1215 Medvode
Matična številka: 3517608000
Davčna številka: 68239459

Poslovni račun odprt pri Upravi za javne prihodke št. 012716000000568

IBAN: SI56012716000000568

(01) 361 3053

 

Direktor Knjižnice Medvode

mag. Igor Podbrežnik

041/759-051

V času njegove odsotnosti po pooblastilu direktorja knjižnico vodi Mira Vidic

mira.vidic@knjiznica-medvode.si

01 361 30 53, 040 657 189

 

Svet zavoda

mag. Stane Okoliš (predsednik)
Marjeta Jamnik (podpredsednica)
Katarina Marija Ličen
Marjeta Potočnik
Damjan Jarc

svet.zavoda@knjiznica-medvode.si

 

Nabava knjižničnega gradiva

dr. Petra Samec Stefančič

040 678 686

petra.samec@knjiznica-medvode.si

 

Prireditve v Knjižnici Medvode

Mirjam Slanovec

(01) 361 3053