Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Zlata hruška

Zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Projekt pripravlja Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Po mnenju uredniškega odbora, ki vsako leto pripravlja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, se tiste knjige, ki po vsebini in izvedbi izstopajo, uvrstijo med odlične izdaje leta in pridobijo pravico do znaka Zlata hruška.
Med odličnimi izdajami Pionirska izbere najboljše tri knjige v treh različnih kategorijah in jim podeli tri priznanja:
– za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo,
– za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo,
– za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo, v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY.Vsako leto narašča število izdanih naslovov in sorazmerno s tem tudi poznavalska in mentorska neobvladljivost tega področja. Podelitev Zlatih hrušk je tako ena od priložnosti, da se v javnosti uveljavi promocija kakovostnih knjig, da javnost izve, da je mladinska književnost del umetnosti in kulture naroda in da ima mladinsko leposlovje tudi socialno, psihološko, etično in kulturološko poslanstvo.

Projektu sledi tudi Knjižnica Medvode: za pomoč staršem, vzgojiteljem in učiteljem pri izbiri kakovostnih otroških in mladinskih knjig smo z znakom Zlate hruške opremili vse tiste knjige, ki pridobijo pravico do tega znaka