Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

S pisano besedo skupaj z vami napolnimo skledo

S Pisano Besedo Napolnimo Skledo 150x150V Knjižnici Medvode od naših uporabnikov prejmemo ogromno lepo ohranjenih knjižnih darov. Le-te pregledamo in ker vseh ne vključimo v zbirko, smo v decembru 2016 začeli s projektom, ki smo ga poimenovali S pisano besedo skupaj z vami napolnimo skledo! K sodelovanju smo povabili CSD Šiška, ki se je prijazno odzval.

Podarjene knjige ponudimo vsem obiskovalcem knjižnice, ki sami ocenijo, kaj in koliko dobrin (hrane, higienskih pripomočkov itd.) za menjavo s knjigo lahko prispevajo. Na ta način zbrana sredstva (hrano itd.) posredujemo CDS Šiška, enoti Medvode, ta pa jih nato razdeli pomoči potrebnim družinam v Medvodah.

Projekta niti epidemija covid-19 ni mogla ustaviti

Vse, kar počnemo, šteje

Projekt smo pospremili s citatom Glorie Steinem:
“Celo najbolj skeptični fiziki so začeli priznavati, da zamah metuljevih kril lahko povzroči vremenske spremembe tisoče kilometrov daleč. Vse, kar počnemo, šteje.”
Želimo, da prihajajoči prazniki s pomočjo uporabnikov knjižnice, socialnih delavcev in knjižničarjev tudi tistim, ki so odrinjeni na rob družbe in se počutijo socialno izključene, vsaj za trenutek pokažejo prijazen obraz.