Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Bibliopedagoške ure – šolarji na obisku v knjižnici

Bibliopedagoške ure se izvajajo po dogovoru in potekajo skozi vse šolsko leto, in sicer z organiziranim vodstvom knjižničark in bibliotekark za šolske skupine iz območja občine. 

Ob predstavitvenem ogledu otroci različnih starostnih skupin spoznajo knjižnico in njene vloge, predstavimo jim ureditev knjižnice, uporabo knjižnice od doma, poudarimo pomembnost branja in jih seznanimo z odgovornim ravnanjem s knjigo. Mlajši spoznajo pravila obnašanja v knjižnici, starejši pa se jo naučijo tudi samostojno uporabljati, saj jih učimo uporabljati slovenski knjižnični informacijski sistem COBISS. Namen tega je otrokom olajšati dostop do informacij o dostopnosti knjig, ki jih potrebujejo v učne namene, prav tako pa jih želimo spodbuditi k samostojnemu iskanju informacij o knjigah in avtorjih, ki jih zanimajo, da bodo na srednje šole prišli pripravljeni na samostojno učenje. Tako spoznajo tudi, da ima knjižnica neizmerne možnosti za potešitev njihove radovednosti.