Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Članstvo/Spletni vpis

Član knjižnice lahko postane vsak občan, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.

Ob vpisu izpolnite in podpišete pristopno izjavo ter se izkažete z osebnim dokumentom s fotografijo. Pravico do članstva in članske izkaznice ter uporabe storitev izposoje pridobite s plačilom članarine, ki velja eno leto. Višina članarine je določena v ceniku.

Članarine ne plačujejo otroci do 18. leta, brezposelni in prejemniki socialne podpore, če predložijo ustrezno potrdilo Zavoda za zaposlovanje oz. Centra za socialno delo. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.

Članstvo v knjižnici lahko uredite, če nas obiščete v času uradnih ur, lahko pa se vpišete tudi preko spleta.

SPLETNI VPIS (za odrasle od 18. leta naprej)

Če še nismo člani knjižnice in si to želimo postati, se lahko vpišemo v knjižnico kar prek COBISS+. Vpis izvedemo s pomočjo navodil, ki so jih pripravili v IZUM.

Spletni Vpis Korak 1

  • V obrazcu za SPLETNI VPIS izberite Knjižnico Medvode ali vpišite SKMED.
  • Vpišite vaše osebne podatke (prepis iz osebnega dokumenta), vaš e-naslov in geslo, ki ga boste po zaključenem vpisu potrebovali za dostop do servisa Cobiss+, Moja knjižnica, kar vam bo omogočalo naročanje, rezervacije in podaljševanje rokov izposoje gradiva, tudi podaljševanje članstva ter plačevanje finančnih obveznosti do knjižnice, ki bodo morda nastale z uporabo knjižničnih storitev.

Spletni Vpis Korak 2

 

»S članstvom v Knjižnici Medvode sprejemam določila Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja in potrjujem, da so podatki verodostojni. Knjižnica Medvode zbira osebne podatke o članih izključno z namenom izvajanja knjižnične dejavnosti, skladno z Zakonom o knjižničarstvu-1. Osebne podatke, zbrane z zakonsko podlago, zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.«

 

  • Spletni obrazec posredujete s klikom na gumb Pošlji.
  • Po programski kontroli osebnih podatkov prejmete na vaš e-naslov povezavo, ki je aktivna 24 ur.
  • Spletni vpis zaključite s klikom na prejeto povezavo.
  • Ob tem se odpre Potrdilo o vpisu, ki si ga lahko natisnete, nato pa s klikom na Spletno plačilo poravnate stroške vpisa.
  • Za uveljavljanje brezplačnega članstva, določenega v veljavnem Ceniku za tekoče leto, vas prosimo, da se oglasite v knjižnici in predložite ustrezno dokazilo.
  • Spletni vpis ne velja za pravne osebe.

O morebitnih težavah pri spletnem vpisu nam pišite na info@knjiznica-medvode.si