Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Domoznanstvo

Domoznanska dejavnost je ena od pomembnejših nalog slovenskih splošnih knjižnic. To je posebna dejavnost, ki obsega zbiranje, proučevanje, obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva, ki se nanaša na določeno geografsko območje. Strokovnjak dobi podatke za svojo temo, nekoga zanima preteklost, mladina pripravlja šolske naloge o domačem kraju … Domoznanska zbirka povezuje preteklost s sedanjostjo, je dragocenost in ponos kraja, mesta. (Mavrič: Pod Šmarno goro imamo šest knjižnic …, str. 60).

Domoznanski oddelek naše knjižnice deluje kot samostojna enota od leta 2009 in za vse prebivalce občine Medvode in preostale uporabnike knjižnice ureja, hrani in posreduje gradivo, ki govori o teh krajih in ljudeh ali nastane na tem področju.

Prizadevamo si pridobiti vse monografsko gradivo, ki izide o našem območju ali ga ustvarijo osebe rojene ali bivajoče v občini Medvode. Zbiramo članke iz dnevnega časopisja. Imamo veliko gradiva s področja sive literature, plakatov, vabil, gledaliških listov, nekaj neknjižnega gradiva … Vse monografske publikacije so obdelane in večino si bralci lahko izposodijo. Bolj vredne ali novejše, ki jih kupimo v več izvodih, smo uvrstili v domoznansko zbirko, ki jo hranimo v posebni omari.

Med neknjižnim gradivom je najbolj dragocena zbirka enaindevetdeset starih razglednic, saj smo uspeli pridobiti razglednice naših krajev od leta 1890 naprej. Digitalizirane razglednice si lahko ogledate na tej povezavi.

Domoznansko gradivo in domoznansko dejavnost predstavljamo na prireditvah in dogodkih, na razstavah, z bibliopedagoškim delom ter z načrtno publicistično dejavnostjo, preko digitalizacije na portalu dLib in zgodb na portalu Kamra.

Spoštovani občani, vabljeni, da v knjižnici predstavite svoje domoznansko gradivo, ki ga hranite doma. Veseli bomo tudi vsake vaše pobude in informacij pri zbiranju domoznanskih podatkov.

V domoznanski zbirki imamo diplomsko nalogo Mamlić Maje Dr. Branislava Sušnik – slovenska znanstvenica v Paragvaju: oris življenjskega dela, pomena in doprinosa k svetovni antropologiji, ki jo je napisala na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2000 in nam jo podarila. Branislava Sušnik se je rodila 28. marca 1920 v Medvodah in je naredila izredno znanstveno kariero.

Domoznanska zbirka je bogatejša tudi za Zgodovino sorske in preške fare Antona Koblarja. Knjižnica Medvode se za ta pomemben dan iskreno zahvaljuje članu Sveta Knjižnice Medvode Marku Sušniku in njegovi ženi Gabrijeli. Občana sta se prijazno odzvala na objavo na spletni strani Knjižnice Medvode s prošnjo za knjigo Zgodovina sorske in preške fare Antona Koblarja. Prvič je bila objavljena leta 1884, v začetku devetdesetih let 20. stoletja pa jo je ponatisnila Župnija Sora. Dolga leta smo jo skušali dobiti, a je žal razprodana, v župniji pa nimajo več nobenega izvoda. Dar para Sušnik iz Goričan je izjemnega pomena, saj je knjiga najdragocenejše do sedaj znano domoznansko gradivo za Medvode.