Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Postavitev gradiva

Reading Book E1614065830640

ODDELEK ZA ODRASLE

Knjižnično gradivo za odrasle je razdeljeno na knjižno in neknjižno gradivo. Knjižno gradivo se deli na leposlovne in strokovne knjige. Največ polic zasedajo strokovne knjige. Razvrščene so po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija – številke 0d 0 do 9), znotraj vsake skupine pa po abecedi avtorjev. Osnovne skupine v klasifikaciji predstavljajo strokovna področja, ki se po desetiškem načelu delijo na ožja področja neke stroke. Za lažji dostop do gradiva si obiskovalec lahko pomaga z oznakami na koncu polic, kjer so navedene vse UDK skupine, po katerih je razvrščeno gradivo. Izjema je filmska zbirka in zbirka zgoščenk, ki so razvrščene po filmskih oz. glasbenih žanrih, npr. glasbeni filmi, grozljivke, drame, klasična glasba – znotraj žanrov so razporejeni po prvi črki naslova filma. Za boljši pregled nad gradivom so nalepljeni napisi in črke abecede na stranicah vsakega stojala. Kadar gradivo iščemo preko računalniškega kataloga (COBISS+), je pod bibliografskim opisom zapisana signatura, ki ji sledi zelo pomemben podatek o tem, ali je knjiga prosta ali izposojena.  

ODDELEK ZA OTROKE IN MLADINO

Knjiznica2V oddelku se nahaja knjižnično gradivo, ki je namenjeno otrokom in mladostnikom od rojstva do približno 15. leta starosti, to je do konca osnovne šole. Izbirate lahko med množico dobrih knjig, takih z izmišljenimi ali z resničnimi zgodbami, knjige, ki vam pridejo prav pri učenju in spoznavanju sveta.
Poleg knjig najdete tudi neknjižno gradivo: risanke in filme, glasbo na zgoščenkah, revije … Knjižnično gradivo delimo na knjižno in neknjižno gradivo. Knjižno gradivo je razdeljeno na starostne stopnje in dodatno na posamezne vsebine:
 • Kartonke – knjige s trdimi platnicami za najmlajše
 • C (cicibani, knjige od rojstva do 9. leta starosti),
 • P (pionirji, knjige od 9. leta dalje),
 • M (knjige od 13. leta dalje),
 • L (ljudsko slovstvo, slovenske in svetovne pravljice),
  • pesmice in uganke C, P, M,
  • dramatika,
  • knjige v angleškem jeziku C, P, M ENG in
  • stroko (poučne knjige za otroke, ki so razvrščene po vrstilcih UDK – univerzalne decimalne klasifikacije od M 0 do M 9).

MLADINSKE REVIJE

Na dom si lahko izposodite vse mladinske revije, razen zadnje številke. Hranimo tekoči in eno leto star letnik.

NEKNJIŽNO GRADIVO IN ELEKTRONSKI VIRI

V naši knjižnici so otrokom in mladostnikom na voljo zbirke CD plošč, CD-ROM-ov, video DVD-jev in multimedijski kompleti za učenje tujih jezikov.