Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Potopisi

Namen potopisov je predstavitev družbenih razmer, posredovanje vtisov, rušenje individualnih predsodkov in še kaj. Zmotno je prepričanje, da gre pri dogodku le za fotografije sanjskih plaž, saj je marsikateri potopis družbeno-kritično predavanje, katerega namen je spodbuditi kritično mišljenje. Mnogokrat se podamo tudi v popolnoma neturistične, neraziskane dele sveta, k domorodcem. Udeleženci spoznavajo zanimiva dejstva o predstavljeni deželi, kulturi, navadah in običajih, verstvih in zgodovini, hkrati pa je tovrstna predstavitev dobra spodbuda, da uporabniki knjižnice sežejo po razstavljenih leposlovnih in strokovnih knjigah, CD-jih in DVD-jih z glasbo in filmi (dokumentarnimi, umetniškimi), ki se navezujejo na področje potopisa, in si tako še dodatno razširijo obzorje.

Potopisni večeri potekajo vsako prvo sredo v mesecu od oktobra do maja.