Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Obratovalni čas

Obratovalni čas od 1. 1. 2024 do 25. 6. 2024 in od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024:

 ODDO
PONEDELJEK9.0019.00
TOREK9.0019.00
SREDA9.0019.00
ČETRTEK9.0014.00
PETEK9.0019.00
SOBOTA7.3012.30

Poletni obratovalni čas od od 26.6. 2024 do 31. 8. 2024:

 ODDO
PONEDELJEK13.0019.00
TOREK13.0019.00
SREDA13.0019.00
ČETRTEK7.3014.30
PETEK7.3014.30
SOBOTA7.3012.30

Za uporabnike izposoje bo knjižnica zaprta:

  • 5. 6. 2024  dan knjižnice,
  • 6.6. – 8. 6. 2024 inventura knjižničnega gradiva,
  • 2. 11. 2024.

24. 12. 2024 in 31.12.2024 bo knjižnica za uporabnike odprta po sobotnem urniku

Soglasje k Obratovalnemu času za uporabnike Knjižnice Medvode v letu 2023 je dal Svet javnega zavoda Knjižnice Medvode na svoji 13. redni seji, ki je bila dne 26. 2. 2024 (št. dokumenta 030-0001/2024-3).

Obratovalni čas za uporabnike Knjižnice Medvode v letu 2024 velja do preklica.

mag. Igor Podbrežnik
direktor