Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

MEGA kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, v letošnjem letu pa tudi z Notranjskim muzejem Postojna.

REŠI KVIZ

Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje branja poučnih knjig in sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence pa k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Tudi medvoški knjižničarji bomo vam, mladim reševalcem kviza, z veseljem pomagali z gradivom, zato prijazno vabljeni, da nas obiščete. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.