Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Informacijsko opismenjevanje

V ta sklop sodijo delavnice, ki potekajo med letom in jih izvajamo bibliotekarji (gre za delavnice informacijskega opismenjevanja, kot so npr. predstavitev portala Biblos za izposojo elektronskih knjig, predstavitev vzajemnega kataloga COBISS+).