Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Darovi knjižnega gradiva

NAVODILA ZA RAVNANJE Z DAROVI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

SPREJEM GRADIVA

– Knjižnica Medvode od posameznikov ali ustanov v dar sprejema knjižnično gradivo.
– Knjižnica Medvode ne sprejema darov fizično poškodovanega gradiva (plesnivega, umazanega, rumenega, smrdljivega).
– Darove sprejemamo pri izposojevalnem pultu.
– Darovalec  podpiše izjavo, da je seznanjen in se strinja, da z dnem predaje gradiva prenese na Knjižnico Medvode vse odločitve, kaj bo s sprejetim gradivom v nadaljevanju storila.
– Knjižnica Medvode darov ne sprejema po pošti ali preko logističnih podjetij, ki se ukvarjajo z dostavo paketov.
– Zaposleni pri izposojevalnem pultu skupaj z darovalcem pregleda gradivo, na ustreznem obrazcu zabeleži osebne podatke darovalca (ime, priimek, naslov) ter število darovanega gradiva.
– Zaposleni, ki je prevzel darovano gradivo, o tem obvesti zaposlene, ki so zadolženi za obdelavo gradiva in ravnanje z darovi.

IZBOR, OBDELAVA IN UPORABA DAROVANEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

– Darovano gradivo v knjižnici obravnavajo zaposleni, zadolženi za obdelavo gradiva in ravnanje z darovi. Izbor gradiva, primernega za aktualno knjižnično zbirko, opravijo samostojno, na podlagi strokovne presoje in skladno z nabavno politiko.
– Darovano gradivo Knjižnica Medvode vključi v svojo knjižnično zbirko, če oceni, da je aktualno in ustreza merilom iz dokumenta o nabavni politiki, letnim in dolgoročnim ciljem oblikovanja knjižnične zbirke ter drugim strokovnim merilom.
– Knjižnica Medvode darovanega gradiva ne vključi v svojo knjižnično zbirko, če ga ima sama dovolj. Prav tako se v knjižnično zbirko ne vključuje leposlovja, ki je starejše od štirih let (izjema je klasika), in vsebinsko zastarelega gradiva. Ta merila ne veljajo za antikvarno in domoznansko gradivo.
– Knjižne darove, ki jih Knjižnica Medvode ne vključi v knjižnično zbirko, namenimo prodaji v knjižnici (Bukvarna na sotočju), za projekt Knjiga na potepu ter humanitarni projekt, ki ga izvajamo s CSD Šiška.
– Izbrano gradivo z večjo vrednostjo hranimo na posebnem mestu v skladišču.

mag. Igor Podbrežnik,
direktor