Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Družabne igre ob posebnih priložnostih

Družabne igre potekajo ob posebnih priložnostih (v Tednu vseživljenjskega učenja, Evropskem tednu mobilnosti ipd.) pod vodstvom knjižničark. Namenjene so otrokom vseh starosti.

Osnovni namen dejavnosti je privabiti potencialne uporabnike, opozoriti na knjižnico kot na socialni in družabni prostor, se vključiti v prizadevanja v svojem okolju, da bi z raznovrstno ponudbo dogodkov zadovoljili potrebe čim širšega kroga občanov, hkrati pa promovirati knjižnično zbirko didaktičnih igrač. In nenazadnje – družabne igre so dober razlog medgeneracijskega povezovanja.