Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Cenik

CENIK KNJIŽNICE MEDVODE ZA LETO 2023

1. ČLANARINA

 • otroci in mladostniki do 18. let brezplačno,
 • brezposelni in invalidi brezplačno z ustreznim dokazilom,
 • prejemniki denarne socialne pomoči in denarnega nadomestila brezplačno z ustreznim dokazilom,
 • člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) brezplačno,
 • dijaki nad 18 let, študenti 8,00 € ob predložitvi veljavne dijaške oziroma študentske izkaznice,
 • upokojenci 8,00 € z ustreznim dokazilom,
 • zaposleni 15,00 €,
 • pravne osebe 30,00 €,
 • darilna kartica za letno članarino 15,00 €

2. ZAMUDNINA

(za enoto gradiva na dan, upoštevajo se dnevi obratovanja knjižnice):

 • knjižno gradivo, revije 0,30 €,
 • neknjižno gradivo (DVD, CD, igrače …) 0,50 €

3. OBVESTILA O POTEKU ROKA IZPOSOJE

 • 1. opomin  1,00 €
 • 2. opomin 1,00 €
 • 3. opomin 2,50 €
 • izterjava gradiva po veljavnem ceniku podjetja za izterjavo

4. ODŠKODNINE

 • zamenjava poškodovane črtne kode 1,00 €
 • popravilo poškodovanega gradiva 3,00 €
 • vezava poškodovanega gradiva  8,00 €
 • stroški opreme nadomestnega gradiva 4,50 €
 • uničen ali izgubljen delček igrače 3,00 €
 • poškodovana ali izgubljena zaščitna škatla, mapa, PVC vrečka, križna elastika in ovoj za knjižnično gradivo 1,50 €

5. UNIČENO ALI IZGUBLJENO GRADIVO (knjižno in neknjižno)

Izgubljeno ali uničeno gradivo mora uporabnik nadomestiti z enakim gradivom (ista številka ISBN, izdajatelj, letnica izida in izdaja). Izjemoma lahko nabavna služba glede na vrsto gradiva izbere nadomestno gradivo v ustrezni protivrednosti, ki ga mora uporabnik zagotoviti knjižnici namesto izgubljenega.
Stopnjo poškodbe gradiva določijo strokovni delavci knjižnice za vsak primer posebej.
Oprema nadomestnega gradiva 4,50 €

6. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

 • medknjižnična izposoja /na enoto/ 9,00 €* 
 • posredovanje preslikanih dokumentov v digitalni obliki: cena dobavitelja

*Izjema: Brezplačno za strokovno gradivo iz splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja: Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Domžale, Knjižnica Grosuplje, Matična knjižnica Kamnik, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode.

7. FOTOKOPIRANJE IN TISKANJE

 • A4 format, črno bela kopija oz. tisk 0,20 €/stran
 • A3 format, črno bela kopija 0,40 €/stran
 • A4 barvni izpis 1,00 €/stran
 • A3 barvni izpis 2,00 €/stran
 • skeniranje dokumentov 0,20 €/stran

8. PRODAJA ODPISANEGA IN PODARJENEGA GRADIVA

V skladu s Pravilnikom; po presoji strokovnih delavcev knjižnice, glede na vrednost gradiva.
Cene odpisanega gradiva: 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € in 5,00 €.

9. NAROČANJE IN REZERVACIJA GRADIVA

Brezplačno.

10. OBVESTILO O REZERVIRANEM GRADIVU

 • e-pošta brezplačno
 • sms plačljivo po veljavnem ceniku operaterja
 • stroški telefonskega obvestila   0,80 €

11. NEPREVZETO GRADIVO

 • stroški neprevzete rezervacije  0,50 €
 • stroški neprevzetega naročila  0,50 €

12. DRUGO

 • izdelava zapisa za bibliografijo 16,00 €/na zapis
 • izgubljena izkaznica 5,00 €
 • izgubljen ali poškodovan nahrbtnik 15,00 €
 • izgubljena ali poškodovana barvna vrečka (Projekt PP)  5,00 €
 • poizvedbe 2,00 €
 • nosilna vrečka 0,50 €
 • lonček 8,50 €
 • promocijski zvezek 1,00 €
 • lutka Medvodko 21,00 €
 • najem prostorov: velika čitalnica ali razstavni prostor
  (v primeru, ko Knjižnica Medvode ni soorganizator dogodka, prireditve) 18 €/uro
 • poškodovana knjižnična oprema (računalniška oprema, ležalniki …) Uporabnik poravna račun nakupa nove opreme ali servisa za popravilo.

Cenik velja od 27. 10. 2022 do preklica.
Cenik je bil sprejet na 4. seji Sveta Javnega zavoda Knjižnice Medvode, ki je bila sklicana dne 27. 10. 2022. Številka zapisnika 030-02/2022-3.