Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Moja čustva, tvoja čustva

Didaktična slikanica Moja čustva, tvoja čustva je poučna knjiga za otroke od 3. do 8. leta starosti, ki je lahko v pomoč staršem in vzgojiteljem.

Različni ljudje imamo v isti situaciji različna čustva


Se kdaj pogovarjate o čustvih? V prvem delu je na primeru razloženih deset čustev: veselje, žalost, zadovoljstvo, strah, gnus, presenečenje, jeza, zanimanje, zaskrbljenost ter ponos. Opisan je kratek dogodek, ki vsebuje določeno čustvo, podana enostavna definicija ter zastavljenih nekaj vprašanj, da boste z otrokom lahko razvili pogovor. V drugem delu knjige pa je opisanih deset različnih situacij. Vsak od teh opisov nam pokaže, da imajo lahko različni ljudje v isti situaciji različna čustva. V knjigi je zapisano, da se otrok v razvoju sreča z najrazličnejšimi čustvi in se jih uči prepoznavati tako pri sebi kot pri drugih, jih uravnavati in izražati. Takšno znanje je nujna življenjska oprema, da lahko v polnosti doživlja sebe in druge. Temu danes pravimo čustveno opismenjevanje.

Psihologinja dr. Mateja Hudoklin je v predgovoru h knjigi zapisala tudi naslednjo misel:

“Starši in vzgojitelji se včasih znajdejo pred zagato, ker je silovitost otrokovih čustvenih izrazov taka, da ne vedo povsem dobro, kako se odzvati. Včasih imajo podobno težavo tudi otroci. Včasih pa enostavno ne vemo, kaj se nam dogaja in s katerim čustvom imamo opravka. V vseh omenjenih primerih in seveda tudi drugih situacijah nam je slikanica Moja čustva, tvoja čustva lahko v veliko pomoč.”