Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Berlin

Strip Berlin je literarno delo z velikim zamahom

Obsežen strip ali risoroman z naslovom Berlin je avtor Jason Lutes ustvarjal dvajset let. Prestavi nas v Berlin v letih od 1928 do 1933. Lutes izjemno precizno vodi zgodbe toliko oseb iz različnih družbenih slojev, da jim lahko sledimo le z zbrano koncentracijo.

Strip Berlin je literarno delo z velikim zamahom

Pazite, beremo strip! Risba je klasična, črno-bela ali obratno. Natančno izraža počutje oseb, celo starajo se, saj jih spremljamo skozi štiri leta. Prikaz bede, boemstva, političnih skrajnosti, vse večjega pritiska na Žide in gospodarske krize ter razkroja krhke demokracije v weimarski republiki nam lahko povzroči tesnobo, saj nas nezadržno vabi, da vlečemo vzporednice s stanjem v družbi sedaj.

»Vse razpada; središče več ne drži; svet preplavlja popolna anarhija … najboljšim manjka sleherna prepričanost, a najslabši so vztrajno zagnani«.