Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

24. domoznanski večer: Predstavitev knjige Triglav je naš (Dušan Škodič)

Vabljeni na predstavitev knjige Triglav je naš, domačina Dušana Škodiča. Knjiga Triglav je naš osvetljuje začetke organiziranega planinstva in alpinizma na Slovenskem. Gre za obdobje, v katerem so slovenske gore zaznamovali najprej posamezniki, od druge polovice 19. stoletja pa zlasti Nemško in Avstrijsko planinsko društvo, ki je v našem prostoru pustilo globoke sledi, tudi v povezavi s Slovenskim planinskim društvom. Razvoj organiziranega planinstva in alpinizma v Avstroogrski monarhiji je bil prepleten s prebujanjem narodne zavesti, ki je trčila ob hotenja tukaj živečih Nemcev, ki so te gore prav tako imeli za svoje.

Dušan Škodič