Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Cikel domoznanskih predavanj z dr. Jurijem Šilcem: Gospodje Jetrbenški

Vabljeni na domoznansko predavanje z Dr. Jurijem Šilcem, ki nam bo na zanimiv način približal zgodovino domačih krajev.

V predavanju z naslovom Gospodje Jetrbenški bomo govorili o plemičih z Jeterbenka, ki so sodili – tako kot plemiči iz Sore – med spanheimsko klientelo na severu ljubljanskega gospostva. Njihov začetnik je bil Gerloh, prvič omenjen leta 1207. V moški liniji, kjer so prevladovala imena Gerloh, Oton in Nikolaj, je rodbina izumrla pred letom 1380. Njihova posest je bila v hribovitem območju Jeterbenka (Žlebe, Brezovica, Tehovec, Trnovec) in vzhodno po ravnini do reke Save (Stanežiče, Dvor, Preska, Svetje, Vaše, Seničica). To posest so obvladovali s kompleksom gradov na območju masiva Jeterbenk od katerih pa je danes ostalo le še prgišče ruševin.

Vse prireditve v Knjižnici Medvode se izvajajo v skladu z aktualnimi pravili in priporočili NIJZ.