Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Pripravili smo bralni seznam knjig za dislektike

Razstava knjig - disleksija

Disleksija je nevrobiološka težava, ki ostane vse življenje. Prizadene predvsem pismenost ter veščine povezane z jezikom. Vključuje težave pri pisanju in branju. Ker jim branje predstavlja velik izziv, smo za vas pripravili razstavo knjig in priporočilni seznam, ki je hkrati tudi informativen. Zloženko s priporočenimi knjigami najdete tukaj.

Na kaj moramo biti pozorni, kadar izbiramo knjige prijazne dislektikom:

 • Pisave naj bodo san serifne, kot so Sasoon, Comic sans, Calibre, Arial, Verdana …
 • Velikost pisave od 12 pt do 16 pt.
 • Priporočljiv je tisk, kjer je med črkami prostor.
 • Med vrsticami naj bo večji razmik.
 • Papir naj bo mat in ne povoščen.
 • Pomembna je tudi barva papirja, ki naj bo bledo rumene, krem barve, lahko tudi recikliran papir.
 • Za branje lahko uporabljajo bralna ravnila, barvne plastične prosojnice, otroci lahko uporabijo očala z obarvanimi lečami.
 • Med ozadjem in črkami naj bo dober kontrast.
 • Stran mora biti vizualna in ne prenasičena.
 • Besedilo naj bo ločeno od ilustracije oz. pod ilustracijo.
 • Vrstice in povedi naj bodo kratke. Prevladuje naj dvogovor. Poravnava vrstic je priporočena ob levem robu.
 • Besedilo naj bo razdeljeno na več krajših sklopov.