Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Vloga in poslanstvo

Glede na namen, zaradi katerega je knjižnica ustanovljena, opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike,
 • informacijsko opismenjuje,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njeno dejavnostjo,
 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,
 • v soglasju z ustanoviteljico na podlagi pogodbe izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine,
 • opravlja druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti.