Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Uporabnike prosimo, da gradivo vračajo v knjižnični nabiralnik

Zaradi ukrepov povezanih s koronavirusom je OBVEZNO vračanje gradiva, ki mu je potekel rok izposoje, v KNJIŽNIČNI NABIRALNIK.

Knjižnični nabiralnik se nahaja za železnimi vrati ob stranskem (službenem  )vhodu v knjižnico. Gradivo lahko vrnete tudi izven delovnega časa, ki je namenjen za uporabnike knjižnice

Nabiralnik praznimo vsak delovni dan pred začetkom in po koncu obratovalnega časa knjižnice. Gradivo, ki ga boste oddali v nabiralnik po zaprtju knjižnice, bo vrnjeno oz. razknjiženo naslednji delovni dan. Zamudnina se zaračunava po veljavnem ceniku Knjižnice Medvode. Prosimo, da ob naslednjem obisku knjižnice preverite, ali so ob vračilu nastale morebitne terjatve.  Če pa ste uporabnik storitve Moja knjižnica, kar Vam toplo priporočamo, pa lahko kadarkoli preverite, kako je z vašimi obveznostmi do knjižnice.

Hvala za razumevanje.