Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Urmal, mamutov prijatelj

Takrat, ko so v naših krajih še živeli mamuti, je v naselbini blizu današnjega Kamnika živel Urmal, mamutov prijatelj. Bil je silno radoveden fant. Nekega dne je odšel od doma, da bi videl, kje izvira reka Njeva. Zaradi noči se ni mogel vrniti domov. Prespal je na skali sredi majhnega jezera. Ko pa se je zjutraj zbudil, se je iz oči v oči srečal z velikim mamutom. Je Urmalu uspelo pobegniti? Ali pa se je zgodilo še kaj bolj nenavadnega? Kaj se je zgodilo mamutu, čigar okostje so našli leta 1938 v Nevljah?

Vse to in še več lahko izvemo v stripu, ki je izšel v okviru projekta postavitve mamutovega spomenika. Navdih za zgodbo o prijateljstvu med Urmalom in mamutom je Jože Urbanija našel pri Mihu Kaču, ki je je izdelal kip mamuta v naravni velikosti kiparja, na Urbanijo je vplivalo tudi sodelovanje s prof. Danielom Bezkom, ki je pri založbi Viharnik leta  2015 izdal strokovno knjigo Mamut v naših krajih.

Urmal, mamutov prijatelj je strip vedrih podob in dobre, napete zgodbe iz časov, ko so po kamniški okolici lomastili mamuti

Kip mamuta v naravni velikosti na sotočju Nevljice in Bistrice v Kamniku (foto: Občina Kamnik)

Mamutov kip v naravni velikosti, ta sedaj stoji na sotočju Bistrice in Nevljice, je v Kamnik prinesel mnogo spominov in zgodb. Z vsemi obeležujemo spomin na pomembno odkritje skoraj v celoti ohranjenega okostja in predvsem postavitev spomenika, ki je skorajda zgodovinski dogodek. Prav ta dogodek je spodbudil nastanek stripa, ki je nastal na podlagi knjige dr. Jožeta Urbanije iz leta 2019, ki je namenjena otrokom od 9 do 12 let. Kombinacija vedrih podob Mihe Hančiča in dobre, napete zgodbe iz časov, ko so po kamniški okolici lomastili mamuti, je izjemna in dela strip tako vsebinsko kot oblikovno vrhunskega.