Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Po svoji poti

Po svoji poti: 25 izletov po zgodovini žensk

25 izletov po zgodovini žensk je unikaten turistični vodnik, ki ga je izdalo Društvo Mesto žensk. Deset slovenskih zgodovinark, sociologinj in antropologinj je pogledalo na nevidno polovico Slovencev. Na javnih mestih se namreč ženske pojavljajo zelo redko. Svetli primeri izjem so Celje, Ljubljana, Novo mesto in Škofja Loka, kjer so se na »pozabljanje« žensk, ki so se vpisale v zgodovino, odzvali z raziskovanjem lokalne preteklosti in pobudami, da se ulice poimenuje po izpostavljenih ženskah in postavlja obeležja tudi njim v spomin.

25 izletov po zgodovini žensk po Sloveniji

Avtorice so pripravile petindvajset izletov po Sloveniji, kjer so obravnavane ženske živele in delovale. Obiščemo lahko spominske sobe, muzejčke, partizanske bolnišnice, skromno sobo v gostilni, kjer je katera živela, ali most, ki ga je prečkala. Opisane so tudi socialne skupine, v katerih so imele pomembno vlogo ženske: delavke v Tobačni tovarni v Ljubljani, lukarice na Dravskem polju, delavke v jeseniški železarni, pa delavke v kraških kamnolomih, služkinje in gospodinjske pomočnice v Trstu. Vedno so bile zraven, tudi pri najtežjih delih se je zanje našlo opravilo.

Avtorice 25 izletov po zgodovini žensk so izpostavile prvo profesionalno slikarko na Kranjskem Ivano Kobilco, prvo doktorico znanosti, botaničarko Angelo Piskernik, prvo žensko pri nas, ki se je preživljala izključno s pisanjem Zofko Kveder, mlado plemkinjo, ki je stala na začetku razvoja naše narodne zavesti in sredi 19. stoletja pisala le v slovenskem jeziku Josipino Urbančič, prvo znano tihotapko, ki je v 17. stoletju preprodajala živo srebro iz idrijskega rudnika.

Kdo od vas, ki berete te vrstice, ve, da so igranje košarke v Slovenijo prinesle uršulinke. V svojo dekliško šolo v Škofji Loki so jo uvedle v 30-ih letih 20. stoletja?

Mnogo novega, veliko zanimivega! Preberimo knjigo in se odpravimo na pot! Skupaj s svojimi moškimi in otroki.