Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Hišni red

1. Uporabniki knjižnice so (v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja knjižnice) dolžni spoštovati in upoštevati pravila obnašanja.

2. Uporabniki knjižnice lahko uporabljajo prostore, gradivo in naprave tako, da pri tem ne motijo drugih uporabnikov in zaposlenih. V prostorih Knjižnice Medvode ni dovoljeno:

  • povzročati hrupa, preglasno govoriti in vpiti,
  • se nasilno obnašati (verbalno in neverbalno),
  • uživati hrane ali pijače, razen vode ob avtomatih, ki so nameščeni v knjižnici,
  • kaditi in uživati oziroma prodajati nedovoljenih substanc,
  • poškodovati ali uničevati gradiva, opreme in prostora,
  • uporabljati rolerjev, skirojev ali rolk,
  • voditi živali v prostore knjižnice, razen vodniških psov za slepe in slabovidne,
  • vstopati v delovna območja zaposlenih in uporabljati njihovo opremo,
  • premeščati opreme, je uporabljati nenamensko in odnašati iz knjižnice,
  • se kakorkoli drugače nedostojno vesti, nadlegovati, ogrožati ali motiti uporabnikov in zaposlenih (vnašati nevarnih snovi in predmetov, nositi neprimerne obleke, neprimerna osebna higiena ipd.)

3. Kršitelja hišnega reda zaposleni najprej opozorijo, nadalje se obvesti varnostno službo in policijo.

4. Uporabniki sami poskrbijo za varnost osebnih predmetov in lastnine.

5. Snemanje, fotografiranje, anketiranje in izvajanje drugih dejavnosti je možno po predhodnem dovoljenju direktorja knjižnice.

6. Uporabniki so dolžni zapustiti prostore knjižnice do konca obratovalnega časa, ob organiziranih prireditvah pa po zaključku prireditve. Kadar je prireditev organizirana izven obratovalnega časa knjižnice, izposoja in vračilo gradiva ter informacije niso mogoče.

7. Ob nevarnosti za življenje so uporabniki dolžni zapustiti knjižnico.

8 . Ta hišni red velja v prostorih Knjižnice Medvode.