Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok (Andrej Pešec)

Andrej Pešec

Vabljeni na predavanje »Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok.« Predaval bo avtor istoimenske knjige Andrej Pešec, univ. dipl. pol. Za njegova predavanja so značilni nenavadni praktični primeri, sinteza sodobnih celostnih znanj, modrosti in motivacijske filozofije ter zanimive zgodbe iz vsakdanjega življenja.

Izvedeli boste, kako otroku pojasniti, zakaj se mora učiti, kako najbolje skrbeti za razvoj otrok na vseh področjih v različnih obdobjih njihovega življenja, kako poskrbimo za celostno zdravje in zaščito otrok pred sodobnimi vplivi. Izvedeli boste, zakaj otroci ne poslušajo, kako na zdravje otroka vpliva odnos med staršema, kako to deluje v enostarševskih družinah …

Knjiga Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok je polna zgodb, praktičnih primerov, priporočil in nasvetov za optimalno vzgojo in delo z mladimi. Namenjena je vsem: staršem, strokovnim delavcem, bodočim staršem in vsem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja.

Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok