Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

23. domoznanski večer: Ekološka kmetija Pr’Črnet se predstavi

Ekološka kmetija Pr'Črnet

Kmetija Pr’Črnet ima dolgoletno tradicijo, po  ustnem izročilu je bila ena prvih kmetij na vasi Verje pri Medvodah. Pred dobrim desetletjem so se odločili preusmeriti celotno kmetijsko pridelavo v ekološki način kmetovanja, pri čemer odločitev ni bila težka, saj so že njihovi predniki kmetovali okolju in živalim prijazno. Na skupno 20 hektarjih prideluje žitarice (pšenica, pira, ječmen, oves) in ajdo ter krmo za govejo čredo, ki jo sestavlja dvanajst krav rejnic in mlada živina. Pred kratkim pa so se odločili še mleti moko in peči kruh ter razna peciva. Pri njihovem delu se jim zdi zelo pomembno, da so končni izdelki, ki jih ponudijo kupcu, izključno pridelki domačih njiv. Prepričani so tudi, da bi moral vsak kupec ekološko pridelane hrane poznati domačijo in gospodarja, saj je tako v zadovoljstvo obeh zagotovljena sledljivost izdelka. V ta namen vas vabimo na domoznanski večer – kmetija se predstavi.

Več o kmetiji si lahko preberete na njihovi spletni strani.