Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

V Knjižnici Medvode z Junaki današnjega časa

Junaki Danasnjega Casa

V okviru Medvoškega kulturnega festivala je bilo tudi dogajanje za osnovnošolce, poimenovano Potujoča ustvarjalnica, ki je bila sestavljena iz petih postaj: Kinetične skulpture, Vetrnice, Tekstil in ročne spretnosti, Tisk/lesorez, Junaki današnjega časa, Živeti v času in Kdo, kaj je legenda danes. Postaja z naslovom Junaki današnjega časa je dobila mesto v medvoški knjižnici.

In kdo so junaki današnjega časa?

Nikakor se v kratkem času ne da zajeti, kaj šele predstaviti vseh, zato so letos prišli na vrsto štirje, dve dami in dva gospoda, pravzaprav gospod in gospodič: Cvetka Sokolov in Agata Trojar ter Sten Vilar in Andraž Babšek. Vsem je skupna ljubezen do knjige in do lepe slovenske besede.

Junaki današnjega časa

Tudi najmlajši, sedemnajstletni Andraž Babšek je napisal kar obsežno knjigo: roman Junak, v katerem pripoveduje o generalu Rudolfu Maistru. Andraž je dijak drugega letnika Konservatorija za glasbo v Ljubljani in vodi MePZ KD Jakoba Aljaža Medvode. Cvetka Sokolov poleg strokovne literature, saj je univerzitetna profesorica, piše leposlovje za otroke in mlade, v Knjižnici Medvode pa ima srečanja za odrasle bralce. Agata Trojar si poleg tega, da dela kot kemijski tehnolog, prizadeva za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine in piše pesmi, izšlo je že nekaj njenih zbirk. Sten Vilar pa je po izobrazbi profesor pedagogike, po letih dela v svojem poklicu pa je spoznal, da otrokom lahko pomaga tudi s primernimi gledališkimi predstavami. Zdaj se skupaj s tem, kar potrebuje za predstavo, vozi okrog in razveseljuje otroke – z njimi pa seveda tudi starše in učitelje. Marsikatera takšna zgodba izide v slikanici, v knjigi so izšle tudi pesmi, ki so vključene v predstave.

V knjižnico je prišlo nekaj skupin otrok in pogovarjali smo se o teh junakih. Ugotovili smo, da je najpomembnejše, da človek sprejme samega sebe, prepozna svoje talente in jih razvije, potem pa lahko postane junak. Vsak človek ima kak talent in vsakdo lahko postane junak … Otroci so lepo sodelovali v pogovoru, ena od skupin je celo zapela eno od pesmi Stena Vilarja.