Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Sodobna umetnost v naročju kulturne in naravne dediščine

V Narocju

Zvonka T. Simčič: V naročju kulturne in naravne dediščine je umetniški projekt, kjer sodobno umetnost umeščamo v prostore kulturne in naravne dediščine. Dogaja se v Polhograjskem hribovju na treh lokacijah: Sv. Marjeta v vasi Žlebe, kjer bo 20. avgusta ob 20 uri tudi otvoritev, Sv. Katarina v vasi Topol in Domačija Pr’Lenart v vasi Belo.
Osrednji razstavni prostor je pri Sv. Marjeti. V času od 20. avgusta do 19. septembra bomo odprti vsako popoldne od 15. do 20 ure. Obiskovalce sprejmemo in jih popeljemo po razstavi.

V naročju kulturne in naravne dediščine je skupnostno umetniško delo

V Narocju Kulturne In Naravne Dediscine
V naročju kulturne in naravne dediščine, ki ga želimo zasnovati nekakšno novodobno središče glasnikov lepote, razumemo kot skupnostno umetniško delo, ki povezuje umetnike , obiskovalce in ljudi iz bližnje in daljne okolice. Ker je razumevanje sodobne umetnosti v splošni javnosti zelo slabo, velikokrat celo odklonilno, želimo dvigniti ozaveščenost o njenem pomenu, smislu in lepoti. Zato sodobna umetniška dela postavljamo v prostore, ki sicer nimajo razstavnega namena.

“V osrčje Polhograjskih dolomitov. Med spomenike kulturne dediščine.” S tem nagovarjamo tudi ljudi, ki sicer ne obiskujejo galerijskih prostorov.

MI pa smo ZA udejanjanje sočutnega sožitja občutljivih posameznikov

Miza CCC2

MIZA je osrednji
umetniški eksponat na razstavi V naročju kulturne in naravne dediščine.  MIZA  je skupnostno umetniško delo, pri katerem sodeluje več kot 70 avtorjev. Ustvarjalci iz naše okolice, umetniki iz Slovenije in tudi umetniki iz osmih držav zunaj naše dežele. Mizo sestavljajo lesene deščice, ki so hkrati tudi matrice za lesorez.
Beseda MIZA je v slovenskem jeziku sestavljena iz dveh delov: iz zloga MI, ki pomeni nas – skupino posameznikov – in zloga ZA, ki pomeni, da smo skupaj za nečim; pa tudi da smo za nekaj; da smo za stvar. Torej je izraz MIZA simbol, ki označuje predmet/objekt, za katerim se zbirajo najrazličnejše skupine in večje ali manjše skupnosti.

V našem primeru smo se umetniki podali na skupno ustvarjanje z zavedanjem, da je pot lahko tudi tvegana, saj še predobro vemo, da živimo v času, ko se kakršnakoli partnerstva in skupnosti zelo hitro razhajajo, ker čas ni naklonjen poglabljanju, temveč vsiljuje podivjane efekte in hitrost, ki razgrajuje in ne povezuje.

Na razstavi V naročju kulturne in naravne dediščine bomo predstavili tudi potovke

Potovke

Potovka je ime za potujočo umetnost, »vloženo v kozarčke. V času razstave se selijo po omenjenih lokacijah Polhograjskega hribovja. Vsaka umetnina/miniatura, ustvarjena nekje na planetu Zemlja, govori svojo zgodbo. Tukaj jih predstavljamo le manjši izbor in vabimo vas, ne le da si jih ogledate, temveč da si kakšno izberete in jo prinesete na otvoritev 20. avgusta na Sv. Marjeto.

Bodite z nami in potujte/tecite ali se vozite s kolesom in umetnostjo!