Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah

SnipImage 1

Knjižnica Medvode je osrednja splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo na območju občine Medvode. Občina Medvode s 16.829 prebivalci leži na prehodnem območju med Ljubljano, Škofjo Loko in Kranjem. V občini deluje več vrtcev z različnimi programi, štiri osnovne šole, dom upokojencev in več organizacij za ljudi s posebnimi potrebami.

Knjižnica Medvode je v letu 2019 praznovala 10-obletnico samostojnosti. V teh letih se je razvila od krajevne do osrednje knjižnice, čemur je prilagajala tako svoje storitve kot tudi knjižnično zbirko. Knjižnica stoji sredi Medvod, njena lokacija omogoča enostaven dostop za avtomobile, pešcem pa omogoča hojo po urejenih sprehajalnih poteh. Ob knjižnici so občina, trgovine, parkirišče, tržnica in osrednji prostor za prireditve, sotočje dve rek in otroško igrišče.

Tako postopni razvoj knjižnice iz krajevne v osrednjo kot tudi odlična lokacija vplivajo na veliko uporabnost knjižnice, kar kaže podatek, da je bilo v knjižnico leta 2019 včlanjenih 26,92 % potencialnih uporabnikov, zelo dober pa je tudi obrat gradiva, ki je leta 2019 znašal 3,95.

Izvajamo vse dejavnosti, predpisane z zakonom. Posebnosti pri storitvah so: dostava knjig da dom, pogosti obiski knjižničark v vseh vrtcih, knjižne hiške, izobraževalni in domoznanski večeri ter razstave lokalnih kulturnoumetniških društev ter posameznikov.

Pri tem razvijamo dobro sodelovanje z vodstvom občine ustanoviteljico, drugimi dejavniki lokalne samouprave, društvi in organizacijami. Dobro partnerstvo in sodelovanje je vzpostavljeno s TV Medvode, ki naše dogodke redno snema, jih reklamira, vključuje v svoj program ter objavlja na socialnih omrežjih, kar pomembno prispeva k prepoznavnosti dejavnosti našega zavoda med občani in tudi širše preko meja občine.

Partnerstvo imamo vzpostavljeno tudi z uredništvom Sotočja, priloge Gorenjskega glasa, partnerstvo z radiom Sora pa je urejeno s pogodbenim razmerjem.

Podatki o projektu

Vzrok je bilo zaprtje knjižnic v času epidemije v marcu 2020. Spodbuda je prišla tudi od župana Občine Medvode, ki je večkrat izrazil potrebo, naj bo knjižnica en majhen otok normalnosti tudi v času epidemije. V knjižnici smo razumeli, da moramo ostati dejavni in s tem podpreti občinsko vodstvo, ki je prevzelo odgovornost za varnost in zdravje v času epidemije.

Več kot polovica zaposlenih se je vključila med prostovoljce pri Civilni zaščiti, kjer so sodelovali pri dostavi hrane in zdravil ogroženim skupinam občanov.

Knjižničarji smo se od dneva razglasitve epidemije trudili ohranjati stike z uporabniki in jim nuditi storitve izposoje v pogojih, ki so jih je narekovali v NIJZ. Prva dva tedna epidemije so izposojo gradiva izvajali prostovoljci CZ, v začetku aprila pa smo v prostorih knjižnice vzpostavili brezstično prevzemno mesto za naročeno knjižnično gradivo, pri čemer smo smiselno implementirali navodila NIJZ, pripravljena za spletno prodajo in dostavo blaga.

Sodelavci, ki niso bili vključeni v delo civilne zaščite oziroma tam zanje niso imeli nalog, so sodelovali pri razvoju storitve Okno v svet pravljic in poezije in njeni promociji. Ciljna skupina so bili otroci, odrasli in družine, ki so v času epidemije ostali pred zaprtimi vrati šol, podjetij in zavodov. Za promocijo smo uporabili vsa družabna omrežja, ki jih v knjižnici uporabljamo, in spletno stran knjižnice, vse našteto tudi sicer naš medijski kanal za širjenje bralne kulture.

Po končani epidemiji smo ponovno vzpostavili izposojo knjižničnega gradiva, kjer pa je še vedno potrebno upoštevati splošne zaščitne ukrepe, za dogodke v knjižnici pa je NIJZ postavil vrsto strožjih omejitev. Odločili smo se, da zaključke bralnih projektov (bralne značke, medvoška knjižna transverzala, poletavci in najpoletavci), ki so potekali skozi šolsko leto 2019/2020, izvedemo zgolj virtualno. Literarne in domoznanske večere ter potopise tako izvajamo pred omejenim številom obiskovalcev, dogodke pa v celoti posnamemo, jih objavimo na youtube portalu, širšo javnost pa nanje opozorimo preko preko družabnih omrežij. Žal so se epidemiološke razmere z začetkom šolskega leta začele zaostrovati, z oktobrom smo načrtovane dogodke prestavili za nedoločen čas v prihodnost.

 Trenutno virtualno izvajamo pravljične urice, oglede razstav je možne preko spleta, v živo trenutno izvajamo le bibliopedagoške dejavnosti v medvoških vrtcih.

20. 10. 2020, je fotografsko razstavo pripravila foto sekcija KUD Fofite.

Opis izvajanja projekta

Priprave na delovanje v pogojih epidemije covid-19 smo pričeli konec februarja, ko je medvoški župan Nejc Smole sklical prvi krizni sestanek. Prve dneve marca se potekale priprave na novo realnost (zaščitna sredstva, človeška distanca, …), kjer je bilo polno neznank in dvomov, 13. v marca 2020 pa je knjižnica zaprla vrata za uporabnike, saj je bila dan prej razglašena epidemija zaradi virusa Covid-19. Knjižnica je ves čas epidemije sledila pričakovanjem ustanoviteljice, da ostanemo otok normalnosti.

Storitev izposoja gradiva v času zaprtosti knjižnice je potekala na naslednji način:

 1. Uporabniki so gradivo tudi med zaprtostjo naročali preko Moje knjižnice in e-pošte ali po telefonu, pripadniki Civilne zaščite pa so jim knjige odpeljali na dom.
 2. V začetku aprila, še pred izdajo navodil NIJZ za brezstično izposojo gradiva, smo kot prvi vzpostavili brezstično izposojo s predhodnim naročanjem gradiva, pri čemer smo sledili povelju CZ in navodilom NIJZ za spletno prodajo.

Zaposleni knjižnice so kot prostovoljci sodelovali pri drugih akcijah civilne zaščite (nakupi hrane za občane in občanke, ki niso mobilni, ki so bili v karanteni ali kako drugače potrebni pomoči).

Direktor knjižnice je bil član štaba civilne zaščite in je sodeloval pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v izrednih razmerah.

Projekt Okno v svet pravljic in poezije, ki je nastal med pomladnim zaprtjem knjižnice, zajema naslednje aktivnosti:

 1. Snemanje pripovedovanja ali branja pravljic: bibliotekarka je posnela pripovedovanje ali branje izbranih pravljic.
 2. Snemanje branja poezije za odrasle.
 3. Sodelavec je posnetke zmontiral, jih opremil z napisi, grafiko in glasbo,
 4. Posnetki so bili objavljeni na spletni strani knjižnice in Youtube platformi Knjižnica Medvode na sotočju Save in Sore , povezave do posnetkov pa so se delile na družabnih omrežjih
 5. S TV Medvode smo nadaljevali snemanje dejavnosti v knjižnici s profesionalno opremo in ekipo.

Posneli smo dogodke, ki jih zaradi omejitev in ukrepov za omejitev širjenja okužb nismo mogli izvesti: zaključki in žrebanje za udeležence Medvoške knjižne transverzale in Poletavcev/Najpoletavcev, ter tudi vse razstave, ki so bile v tem času postavljene v knjižnici.

Bistvo sodelovanja s TV Medvode je bilo v izboljšanju kakovosti posnetkov, posnetki naših dogodkov pa so bili vključeni tudi v programsko shemo TV Medvode in na njihova družabna omrežja.

Poleg tega enkrat tedensko ob točno določeni uri virtualne pravljice objavljamo tudi na Facebook profilu Knjižnice Medvode, s čemer nadomeščamo torkove pravljične urice, ki jih zaradi epidemioloških razmer začasno ne izvajamo.

Direktni prenosi dogodkov, ki bi tudi predvideni v sodelovanju s TV Medvode so bili že v pripravi, sedaj pa so s ponovno razglasitvijo epidemije prestavljeni v prihodnost.

Večjih stroškov, če odštejemo nekaj ur usposabljanja za uporabo družabnih omrežij, z razvojem virtualnih storitev nismo imeli, TV Medvode je svoje sodelovanje opravljala v sklopu izvajanja njihovega programa.

Partnerji projekta

V času epidemije smo vzpostavili partnerstvo z vodstveno strukturo Civilne zaščite in številnimi prostovoljci. Civilna zaščita nam je  izdanimi ukazi pravno pokrila izposojo knjižničnega gradiva v času, ko smo bile knjižnice brez jasnih usmeritev NIJZ oz so se te nenehno spreminjale. Naši prostovoljci so bili povabljeni tudi na zaključno srečanje, prejeli pa smo tudi pisno zahvalo za donacijo, ki smo jo namenili šolarjem za potrebe šolanja na daljavo. Zgrajeno partnerstvo bomo gojili tudi v nadaljevanju, saj je bila pred dnevi ponovno razglašena epidemija.

Naš partner pri poročanju o delu knjižnice, snemanju prireditev in njihovi promociji je lokalna TV Medvode. S sodobno tehnologijo dogodke lahko kvalitetno posname, jih nato delno ali v celoti objavi na lokalni televiziji, vse posnetke pa nato objavimo tudi na našem Youtube kanalu in omogočimo povezave do njih preko ostalih družbenih omrežij. Na ta način aktivno sodelujemo pri oblikovanju lokalnega televizijskega kulturnega programa, hkrati pa gradimo aktualno domoznansko virtualno zbirko, dostopno širokemu krogu zainteresirane javnosti.

Ker so epidemiološki pogoji tudi po preklicu epidemije zahtevali upoštevanje številnih omejitev, smo rešitve iz obdobja epidemije uporabili tudi v nadaljevanju. Naj v ilustracijo navedemo dva literarna večera (Feri Lainšček in Jurij Marussig), kjer nismo mogli sprejeti vseh prijavljenih obiskovalcev, z predstavljenim pristopom pa smo vsebine ponudili širšemu občinstvu. Trenutno posnete pravljice, ki jih nudimo preko družbenih omrežij, nadomeščajo nekoč dobro obiskane torkove pravljične urice.

Ohranjamo tudi partnerstvo s kulturnoumetniškimi društvi, ki imajo za več kot eno leto naprej rezervirane termine postavitev razstav. Nihče od njih razstav še ni odpovedal, saj ugotavljajo, da so video posnetki predstavitev eksponatov, ki jih pripravimo v sodelovanju s TV Medvode, dovolj dobra alternativa v času, ko je potrebno zagotavljati socialno distanco in zbiranje večjega števila obiskovalcev.

Rezultati projekta

 • Ocenjujemo, da smo z vodstvom občine in uporabniki vzpostavili oz. poglobili zaupanje zaradi našega neprekinjenega delovanja, prostovoljnega sodelovanja s civilno zaščito in naše medijske dejavnosti tudi v času epidemije.
 • Kljub prepovedi oziroma velikim omejitvam delovanja smo bili med redkimi knjižnicami, ki je ves čas izposojala gradivo in bili ves čas v stiku uporabniki.
 • Od prvega dne zaprtja smo se skladno z ukrepi za omejevanje okužbe z virusom covid-19 in skladno z navodili lokalne civilne zaščite aktivno vključevali v lokalna prizadevanja v dobro prebivalcev in prebivalk občine Medvode. Vključeni smo bili v štab CZ Občine Medvode in sodelovali pri odločitvah ter ukrepih.
 • Zbrano video gradivo o knjižnici med epidemijo je postalo del naše domoznanske zbirke, posnete pravljice in poezija ostajajo v uporabi tudi v prihodnje, posnetki razstav so tudi del našega arhivskega gradiva, ki je preko youtube portala Knjižnica Medvode na sotočju Save in Sore ves čas na voljo zainteresiranim uporabnikom.
 • Izkušnje z virtualnim delovanjem knjižnice, s katerim smo posegli v širši družbeni prostor, ki smo jih nabrali med epidemijo, smo koristno uporabljali tudi po preklicu epidemije, uporabne pa so tudi v teh dneh, ko je epidemija ponovno razglašena. Sedaj imamo priložnost, da pridobljene izkušnje z delom v izrednih razmerah nadgradimo.