Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Digitalizirano gradivo Knjižnice Medvode

Medvode šola

30 let OŠ Medvode

Ob 30-letnici OŠ Medvode je leta 2011 izšel zbornik, ki na svoj način razkriva vsebino za naslovom proslave ob jubileju - "Šola, to smo mi", saj se v njem predstavijo vsi dejavni učitelji, zaposleni na šoli ter učenci, ki so na temo tridesetletnice in življenja v šoli napisali številne spise, pesmi in kratke opise.

”Več”

Na šestdesetih straneh so tako predstavljene skoraj vse dejavnosti OŠ Medvode, od ustvarjalnih delavnic, pohodne šole, šol v naravi in kulturnega udejstvovanja na razredni stopnji do raziskovalnih taborov, raznovrstnih športnih tekmovanj in zdrave šolske prehrane. Zbornik je uravnotežen zbir prispevkov učiteljev ter sedanjih in nekdanjih učencev OŠ Medvode, popestren s številnimi fotografijami.

”Manj”

Preska šola

80 let preške šole 1931 - 2011

Slavnostna otvoritev nove šolske stavbe je bila v nedeljo, 13. 9. 1931. O dogodku v šolski kroniki piše naslednje: »Notranji prostori so bili osnaženi, zunanjost okrašena.
Dan pred otvoritvijo je silno deževalo, na dan otvoritve pa je bilo najlepše vreme.

”Več”

Po sveti maši ob pol 10. uri dopoldne je sledil sprevod k novemu šolskemu poslopju. Sledil je blagoslov in nagovori. Popoldne ob 15.00 pa je bila v Društvenem domu slavnostna akademija. Šolski upravitelj Kržišnik in učiteljica Amalija Marinko sta se vse počitnice trudila z otroki, daje bila prireditev prvovrstna. Zaigrali so 4-dejanko Grudica s predigro.«

”Manj”

Sora šola

V Sori nova stoji učilna zidana

V Sori so leta 1873 zgradili šolsko poslopje in ob njem uredili tudi šolski vrt. Gradnjo je vodil župnik g. Vencelj Pehare. Prvo šolsko leto se je pričelo z blagoslovitvijo šole, nastopom službovanja učitelja g. Martina Potočnika ter vpisom 146 "za šolo godnih" otrok.

”Več”

Šola je bila organizirana kot enorazrednica. V njej je potekal pouk vsakdanje šole, ponavljalne šole in kmetijski tečaj. Slednjega so obiskovali dečki ponavljalne šole, pa tudi kakšen odrasel moški se je znašel med njimi. Seznanjali so se z delom v sadovnjaku. Ob zaključku tečaja je vsak dobil drevesce, ki ga je sam cepil in "požlahtnil", da ga je kasneje doma posadil na stalno mesto.

”Manj”

Topol šola

50 let podružnične šole Topol

V sklop Osnovne šole Preska sodi Podružnična osnovna šola na Topolu, najvišje ležeča popolna osnovna šola s kombiniranim načinom pouka na tem koncu Slovenije. Skrita v nedrjih Polhograjskih Dolomitov in vpeta v čudovitost neokrnjene narave, daje znanje generacijam klenih domačinov.

”Več”

Ti pa so jo vedno plemenitili z bogastvom življenjskih resnic, tako značilnih za preprostega, a vztrajnega slovenskega človeka. Ne samo pedagoško delo, tudi aktivna vloga šole v družbenem življenju in okolju v tistem koncu Polhograjcev pušča v življenju učencev, učiteljev in krajanov nezabrisljivo sled.

”Manj”

Kulturno Društvo Smlednik

11.393 kron in 93 krajcarjev: zbornik ob 100-letnici Kul-turnega doma Smlednik

Kulturno življenje v Smledniku so skozi zgodovino sooblikovali pripadniki vseh slojev, plemstvo (baroni Smledniški in kasneje baroni Lazarini), prenekateri smleški župnik in kaplan, pa tudi (ali predvsem) domačini.

”Več”

Poseben izraz kulturnega udejstvovanja Smlejcev je prav Kulturno umetniško društvo s svojim kulturnim domom, zgrajenim pred sto leti. Pred sto leti zgrajeni kulturni dom je sicer doživel svoje vzpone in padce, a še vedno služi kulturni dejavnosti v najširšem smislu.

”Manj”

Olepševalno Društvo

Med Savo in smledniškim Starim gradom

Konec petdesetih let so se tudi v Smledniku in okolici začeli zavedati pomena turizma, čeprav njegovi začetki segajo že v obdobje pred drugo svetovno vojno, ko so k Lazarinijevim,

”Več”

v njihovo graščino v Valburgo, radi zahajali njihovi prijatelji in znanci. Turistično društvo Smlednik je bilo ustanovljeno 13. septembra 1960 v Domu kulture v Smledniku. Turistično olepševalno društvo Smlednik, kot se je tudi imenovalo, je imelo že ob ustanovitvi jasno zastavljeno vizijo razvoja turizma v svojem okolju.

”Manj”

Utrinki Desetletij

Utrinki šestih desetletij : krajevni zapiski 1945-2005: Zgornja in Spodnja Senica ter Ladja

Pričujoči zapis je sad želje, da na enem mestu zberemo žlahtna dejstva, zapisana v ohranjenih zapisnikih organizacij, odborov in društev,

”Več”

ki so v zadnjih šestih desetletjih, od leta 1945 dalje, delovali na območju Zgornje in Spodnje Senice ter Ladje. [ Predvsem pa je posledica spoznanja, da je temu, kar je bilo pred časom zapisano, potrebno vdahniti svežino, ki jo zmore le še spomin tistih, ki so to polpreteklo zgodovino naših krajev soustvarjali.

”Manj”

Godba Zbornik

"Samo da je kdo zašpilal, so bili vsi skup!".

Kulturno društvo Godba Medvode je leta 2009, ko je praznovala 80 let pripravila razstavo, osrednja prireditev pa je bil slavnostni koncert, ki je 20. novembra potekal v Športni dvorani Medvode.

”Več”

Le dva dni zatem je bilo še tradicionalno mednarodno srečanje godb, na katerem so poleg medvoške godbe sodelovale še godbe iz Bakovcev, Železne Kaple iz Avstrije in godba iz Breg - Doline pri Trstu v Italiji. Ob jubileju je izšla tudi publikacija z naslovom "Samo da je kdo zašpilal, so bili vsi skup!". Avtorica je Saša Poljak Istenič, v njej pa je v sliki in besedi na 70 straneh predstavljena zgodovina godbe v Medvodah. Bogata zgodovina, ki je spisala tudi številne družinske zgodbe. Kot datum ustanovitve godbe Medvode je naveden 17. avgust 1929, danes edina še delujoča godba na območju občine Medvode pa je bila neuradno ustanovljena že pet let pred po-trditvijo njenih pravil. Pobudnika za njeno ustanovitev sta bila Štefan Krelj s Svetja in Franc Bečan iz Rakovnika, ki sta skupaj služila vojaški rok. Ko sta bila doma na nagradnem dopustu, sta začela zbirati člane, ki bi bili pri-pravljeni sodelovati pri godbi. Kot je zapisano v publikaciji, se naj bi godbi v začetku pridružilo petnajst mož. In že v predvojnih letih so imeli več kot petsto nastopov.

”Manj”

Komandant Stane

Komandant Stane

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dušica Kunaver

Smlednik v ljudskem izročilu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Marnogorski Kozorog

Legenda o šmarnogorskem kozorogu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ivljenje Ob Savi

Življenje ob Savi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.