Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Osvobojena

Tara Westover, doktorica zgodovine z britanskega Cambridgea, je napisala spomine na odraščanje v mormonski podjetniški družini, kjer se je življenje odvijalo izključno po očetovih zamislih, njena mati pa mu je v vsem zvesto sledila in ga podpirala. Tudi v pripravah na konec sveta, ki ga je našel zapisanega v svetih knjigah.

Tara Westover je imela trnovo pot do sanj


Tara Westover je z izredno disciplino in nadarjenostjo uspela izstopiti iz kroga družine, kar pa ni bilo enostavno, saj je ostala brez očetovega blagoslova in materine ljubezni. Izguba primarne družine je bila cena za tako opevane ameriške vrednote: svoboda znanja, gibanja, dela, mišljenja in izražanja lastnega mnenja, ki jim je želela slediti. Pot je bila trnova, saj se je morala znebiti predsodkov, ki jih je prinesla od doma, ter
sprejeti dejstvo, da je ostala sama na poti do sanj.

Avtorica ni pričakovala tako množičnega odziva na zapisane spomine, ki izhajajo iz dveh povsem različnih svetov: rodne zvezne države Idaho ter velikih mest, kjer se je izobraževala. Zdi se, da se tam
oba svetova le redko srečata, med njima pa tudi ni veliko razumevanja in empatije.