Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Cikel domoznanskih predavanj z dr. Jurijem Šilcem: Vitezi iz Sore

Vabljeni na domoznansko predavanje z Dr. Jurijem Šilcem, ki nam bo na zanimiv način približal zgodovino domačih krajev.

V predavanju z naslovom “Vitezi iz Sore – spanheimski branik pred freisinškim škofom” se bomo pobliže seznanili s plemiči iz Sore, ki jih po ohranjenem pisnem gradivu lahko sledimo od srede 12. do srede 13. stoletja. Bili so ministeriali mogočnih gospodov Spanheimskih in so delovali na skrajnem severozahodnem robu ljubljanskega gospostva, kjer so Spanheimi mejili na loško gospostvo freisinškega škofa. Plemiči iz Sore so že v 12. stoletju razpolagali tudi s podrejenimi vitezi in so imeli svoj sedež v izginulem gradu na vrhu Gradišča nad Drago, kjer je bil nedavno na osnovi ostalin potrjen obstoj srednjeveške obrambne utrdbe.

Vse prireditve v Knjižnici Medvode se izvajajo v skladu z aktualnimi pravili in priporočili NIJZ-ja.