Menu
Odpiralni čas: OMEJENO DELOVANJE VSAK DELOVNI DAN OD 9.00 DO 19.00
 

Deveti domoznanski večer: 900 let naših krajev

17. 4. 2018 ob 19.30
Deveti domoznanski večer: 900 let naših krajev

Deveti domoznanski večer bo posvečen najstarejši zgodovini krajev pod Šmarno goro. Mag. Stane Okoliš* bo predstavil listino, ki govori o življenju naših prednikov v naseljih pod Šmarno goro.

900 let na sledi v preteklost naših krajev
Nedatirana oglejska listina, ki so jo zgodovinarji že pred 79 leti na podlagi posrednih podatkov iz iste listine in po analogiji s primerljivimi listinami z veliko gotovostjo postavili v leto 1118, je najstarejši pisni vir, ki odstira življenje naših prednikov v naseljih pod Šmarno goro. Heberard iz Kranjske je takrat oglejski cerkvi za krstno in pogrebno pravico pri kapelah, ki so jo on in njegovi predniki v vodiški župniji postavili v čast sv. Martinu in sv. Ulriku, izročil svojo posest v Trbojah, Bertolfus pa za isti pravici pri cerkvah v Šmartnem pod Šmarno goro, v Zgornjih in Spodnjih Pirničah ter v Hrašah poleg posesti tudi podložna služabnika in deklo. Listina je ohranjena v prepisu iz 18. stoletja in se nahaja v Kapiteljskem arhivu v Vidmu (Archivio del Capitolo di Udine).

*Magister Stane Okoliš je doštudiral zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dolga leta službuje v Slovenskem šolskem muzeju, trenutno kot njegov direktor. Veliko objavlja, napisal je nekaj knjig s področja zgodovine šolstva in veliko strokovnih ter znanstvenih člankov. Leta 2000 je magistriral z nalogo Elementarno šolstvo na Slovenskem med srednjim in novim vekom na primeru šole v Mengšu. Raziskoval je tudi žrtve druge svetovne vojne na Notranjskem. Zanima ga zgodovina Medvod in okolice, o tej temi pripravlja monografijo. Iz medvoške zgodovine je doslej objavil tri članke, in sicer v zborniku Župnija Pirniče, 30 let članek z naslovom Zgodovina župnije ter v zborniku »Šola je sama na sebi dobra reč..« ob dvestoletnici osnovne šole v Smledniku dva članka Ustanovitev trivialne šole v Smledniku in Zapisnik konzistorialne preiskave o pritožbi proti župniku ter učitelju v Smledniku 4. in 5. februarja 1818. Tokrat nam bo predaval o srednjeveški listini, katere prepis je našel v kapiteljskem arhivu v Vidmu. Aktiven je tudi v okolju, kjer biva, tako je že nekaj mandatov občinski svetnik občine Medvode, deluje v raznih komisijah in svetih.

Vabljeni, vstopnine ni.
Spoštovani obiskovalci Knjižnice Medvode!
Dogodke fotografiramo oziroma snemamo. Gradivo uporabimo za potrebe promocije Knjižnice Medvode.
Medvodko bere Knjižni veceri Knjižni veceri
Koledar prireditev
Koledar prireditev
Gorenjci.siLib.siEuropeana think culture Sotočje 
 
Odpiralni čas: OMEJENO DELOVANJE VSAK DELOVNI DAN OD 9.00 DO 19.00