Menu
Odpiralni čas:    PON: 9.00-19.00,       TOR: 9.00-19-00,      SRE: 9.00-19.00,      ČET: 9.00-14.00,     PET: 9.00-19.00,      SOB: 7.30-12.30
 

Članstvo

Član knjižnice lahko postane kdorkoli, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom na pristopni izjavi obveže k spoštovanju Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Medvode.

Članarino Knjižnica Medvode zaračunava po veljavnem ceniku.

Ob vpisu je treba izpolniti in podpisati pristopno izjavo in predložiti veljavni osebni dokument s stalnim prebivališčem. Tuji državljani morajo predložiti tudi potrdilo o začasnem prebivališču.

Do brezplačnega vpisa so ob predložitvi ustreznega dokazila upravičeni člani, ki so brezposelni, invalidi ali imajo Odločbo o denarni socialni pomoči oz. Odločbo o varstvenem dodatku.

Članstvo velja eno leto od vpisa, nato pa ga je za nemoteno uporabo knjižničnih storitev treba podaljšati. Če je od poteka članstva preteklo več kot eno leto, smo na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07) in 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) dolžni iz evidence brisati vse neaktivne člane, torej člane, ki nas niso obiskali eno leto po preteku članstva in imajo poravnane vse obveznosti do knjižnice. Hvala za razumevanje in prijazno vabljeni, da se ponovno včlanite v knjižnico.

Otroci in mladina do 18. leta se lahko vpišejo ob prisotnosti staršev ali skrbnikov, ki se do polnoletnosti otroka obvežejo k spoštovanju Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Medvode.

Člani ob vpisu pridobijo člansko izkaznico, ki jo je treba predložiti ob vsaki izposoji knjižničnega gradiva.                                                                                                                                                                                                                                              


Odpiralni čas:

PON, TO, SRE, PET: od 9.00 do 19.00

ČET: od 9.00 do 14.00

SOB: od 7.30 do 12.30

Medvodko bere Knjižni veceri Knjižni veceri
Koledar prireditev
Koledar prireditev
Gorenjci.siLib.siEuropeana think culture Sotočje 
 
Odpiralni čas:    PON: 9.00-19.00,       TOR: 9.00-19-00,      SRE: 9.00-19.00,      ČET: 9.00-14.00,     PET: 9.00-19.00,      SOB: 7.30-12.30