Menu
PON: od 13.00 do 19.00
TOR:  od 13.00 do 19.00
 
SRE: od 13.00 do 19.00
 
ČET:  od 8.00 do 15.00
 
PET: od 8.00 do 15.00
 
SOB: od 7.30 do 12.30
 

BRANJU PRIJAZNA OBČINA

BRANJU PRIJAZNA OBČINA
Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije sta v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije Občini Medvode podelila naziv branju prijazna občina. Spodnje besedilo je za Sotočje napisala Maja Bertoncelj (Sotočje, številka 11, stran 7), fotografije pa so last Občine Medvode.

Prireditev je bila 3. decembra v Velikih Laščah. Nazive so na Ta veseli dan kulture podelili desetim občinam, ki aktiv-no delujejo na področju razvoja bralne pismenosti, branja in bralne kulture. "Na Občini Medvode smo se izjemno razveselili prejema naziva, ki potrjuje dobro sodelovanje tako z javnimi zavodi kot kulturno-umetniškimi društvi na območju občine Medvode ter posamezniki, ki delujejo na področju razvoja bralne kulture," pravijo na Občini Med-vode. Priznanje je na prireditvi prevzela Martina Kutnar, pomočnica vodje oddelka za področje družbenih zadev. Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije sta že drugo leto zapored objavila javni natečaj Branju prijazna občina, katerega namen je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. Osrednje dejavnosti, ki je povezana s širjenjem bralne kulture na območju občine Medvode, ne izvaja samo knjižnica, ki je v ta namen ustanovljena; v to dejavnost so v veliki meri vključeni tudi vsi javni zavodi, vsa kulturno-umetniška društva, vsi avtorji literarnih in književnih del in drugi, ki s svojim delom prispevajo k razvoju, širjenju in ohranjanju pisane besede. "Prizadevamo si, da bi podprli čim večje število projektov, ki jih izvaja knjižnica oziroma katero od kulturno-umetniških društev z območja občine Medvode. Kulturno-umetniška društva so v veliki meri sofinancirana na javnih razpisih za so-financiranje kulturnih dejavnosti, nekateri večji projekti se delno sofinancirajo tudi iz javnega razpisa za sofinanciranje programov prireditev. Občina Medvode poleg pomoči v obliki sofinanciranja nudi nekaterim društvom tudi svoje prostore," še pravijo na Občini Medvode. V prijavi na javni natečaj so med drugim poudarili naslednje dejavnosti oziroma projekte, izvedene v letih 2017 in 2018: Medvodko bere, S pisano besedo skupaj z vami napolnimo skledo, Bolgarski večer, Poletavci in NajPoletavci, Knjiga na dom, Knjiga na potepu, Pogovori med vodami in nov projekt Knjižnice Medvode v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi v občini Medvode, Med-voška knjižna transverzala. Prav tako so v prijavi poudarjene aktivnosti, ki jih izvaja občina oziroma drugi deležniki v njenem imenu in prav tako pripomorejo k širjenju branja, bralne kulture. Občini Medvode so v ponos vsi, ki so v preteklosti delovali in še vedno delujejo na področju razvoja bralne kulture, bralne pismenosti. Kot pravijo, se bodo še naprej trudili za razvoj bralne pismenosti: "Da pisana beseda ne bo odšla v pozabo, tako da bo skušala svoje prebivalce še naprej prek različnih aktivnosti in delavnosti motivirati za branje."
Nazive so na Ta veseli dan kulture podelili desetim občinam, ki aktivno delujejo na področju razvoja bralne pismenosti, branja in bralne kulture.
Spoštovani obiskovalci Knjižnice Medvode!
Dogodke fotografiramo oziroma snemamo. Gradivo uporabimo za potrebe promocije Knjižnice Medvode.
Medvodko bere Knjižni veceri Knjižni veceri
Koledar prireditev
Koledar prireditev

Gorenjci.si Lib.si
Europeana think culture
 Sotočje 
 
PON: od 13.00 do 19.00
TOR:  od 13.00 do 19.00
 
SRE: od 13.00 do 19.00
 
ČET:  od 8.00 do 15.00
 
PET: od 8.00 do 15.00
 
SOB: od 7.30 do 12.30