Menu
PON: od 09.00 do 19.00
TOR:  od 09.00 do 19.00
 
SRE: od 09.00 do 19.00
 
ČET:  od 9.00 do 14.00
 
PET: od 9.00 do 19.00
 
SOB: od 7.30 do 12.30
 

Deveti domoznanski večer: 900 let naših krajev

17. 4. 2018 ob 19.30
Deveti domoznanski večer: 900 let naših krajev

Deveti domoznanski večer bo posvečen najstarejši zgodovini krajev pod Šmarno goro. Mag. Stane Okoliš* bo predstavil listino, ki govori o življenju naših prednikov v naseljih pod Šmarno goro.

900 let na sledi v preteklost naših krajev
Nedatirana oglejska listina, ki so jo zgodovinarji že pred 79 leti na podlagi posrednih podatkov iz iste listine in po analogiji s primerljivimi listinami z veliko gotovostjo postavili v leto 1118, je najstarejši pisni vir, ki odstira življenje naših prednikov v naseljih pod Šmarno goro. Heberard iz Kranjske je takrat oglejski cerkvi za krstno in pogrebno pravico pri kapelah, ki so jo on in njegovi predniki v vodiški župniji postavili v čast sv. Martinu in sv. Ulriku, izročil svojo posest v Trbojah, Bertolfus pa za isti pravici pri cerkvah v Šmartnem pod Šmarno goro, v Zgornjih in Spodnjih Pirničah ter v Hrašah poleg posesti tudi podložna služabnika in deklo. Listina je ohranjena v prepisu iz 18. stoletja in se nahaja v Kapiteljskem arhivu v Vidmu (Archivio del Capitolo di Udine).

*Magister Stane Okoliš je doštudiral zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dolga leta službuje v Slovenskem šolskem muzeju, trenutno kot njegov direktor. Veliko objavlja, napisal je nekaj knjig s področja zgodovine šolstva in veliko strokovnih ter znanstvenih člankov. Leta 2000 je magistriral z nalogo Elementarno šolstvo na Slovenskem med srednjim in novim vekom na primeru šole v Mengšu. Raziskoval je tudi žrtve druge svetovne vojne na Notranjskem. Zanima ga zgodovina Medvod in okolice, o tej temi pripravlja monografijo. Iz medvoške zgodovine je doslej objavil tri članke, in sicer v zborniku Župnija Pirniče, 30 let članek z naslovom Zgodovina župnije ter v zborniku »Šola je sama na sebi dobra reč..« ob dvestoletnici osnovne šole v Smledniku dva članka Ustanovitev trivialne šole v Smledniku in Zapisnik konzistorialne preiskave o pritožbi proti župniku ter učitelju v Smledniku 4. in 5. februarja 1818. Tokrat nam bo predaval o srednjeveški listini, katere prepis je našel v kapiteljskem arhivu v Vidmu. Aktiven je tudi v okolju, kjer biva, tako je že nekaj mandatov občinski svetnik občine Medvode, deluje v raznih komisijah in svetih.

Vabljeni, vstopnine ni.
Medvodko bere Knjižni veceri Knjižni veceri
Koledar prireditev
Koledar prireditev

Gorenjci.si Lib.si
Europeana think culture
 Sotočje 
 
PON: od 09.00 do 19.00
TOR:  od 09.00 do 19.00
 
SRE: od 09.00 do 19.00
 
ČET:  od 9.00 do 14.00
 
PET: od 9.00 do 19.00
 
SOB: od 7.30 do 12.30